Povijest projekta StuDOM

Ideja o ustroju lokalnih računalnih mreža studentskih domova nastala je 2003. godine u Sveučilišnom računskom centru (Srce) koji je ideju predstavio Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa (prije Ministarstvo znanosti i tehnologije) pod imenom Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM. Nakon prezentiranja idejnog rješenja MZOŠ je odlučio financirati projekt te je zadužilo Srce za koordinaciju poslova projektiranja i izgradnje lokalnih mreža studentskih domova.

Cilj projekta bio je povezivanje studentskih soba i zajedničkih studentskih prostora u krugu svih studentskih domova u Hrvatskoj putem stalnih veza na Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu - CARNet. Dovođenje Interneta u sobe studentskih domova omogućilo bi studentima da pristupaju informativnim i obrazovnim sadržajima koji postoje ili će nastajati na njihovim fakultetima i sveučilištima, te da putem mreže obavljaju administrativne poslove vezane uz proces studiranja. Prema projektu pristup mreži, servisima i sadržajima imali bi samo studenti kojima je pristup odobrio matični fakultet, uvrštavajući ih u odgovarajuće mrežne imenike, koji su već tada postojali kao prethodnica autorizacijske i autentikacijske infrastrukture (AAI) akademske zajednice.

Koordinacija i tehnička briga o projektu povjerena je Srcu kao središnjoj infrastrukturnoj ustanovi na polju informatičke i komunikacijske tehnologije (ICT) u sustavu visokog obrazovanja, koja ima dugogodišnje iskustvo u vođenju i realizaciji projekata od nacionalnog značaja. Početna analiza veličine projekta na temelju dostupnih informacija pokazala je da se radi o otprilike 10000 priključaka u studentskim domovima diljem Hrvatske, od čega se je najveći dio posla, naravno, ipak donosio na domove Studentskog centra u Zagrebu koji raspolaže sa više od 7.000 kreveta.

Projekt je predviđao koordinaciju izrade izvedbene projektne dokumentacije temeljem koje se je obavljalo umrežavanje svih studentskih soba u svim studentskim domovima u Republici Hrvatskoj, koordinacija nabave opreme i puštanje u rad novo uspostavljenog sustava. Osim zadovoljenja trenutnih potreba za resursima u vrijeme izrade projekta, izvedena razina infrastrukture trebala je biti dizajnirana da omogući da studenti u budućnosti iz svojih soba koriste napredne internetske multimedijalne aplikacije i nove usluge i servise, koji će postati obavezni dio obrazovnog procesa i sveučilišnog života. Uslijed kratkog vremenskog perioda (studentske su sobe slobodne samo u razdoblju od 15. srpnja do 1. rujna) odlučeno je da se projekt fizički realizira dio po dio odnosno u fazama.

Za cijelo vrijeme trajanja projekta StuDOM Srce je operativno održavalo centralne Linux poslužitelje smještene u Srcu, pojedine Linux poslužitelje po domovima, vršilo nadogradnju i održavanje aktivne mrežne opreme, pružalo stručnu podršku pojedincima i službama zaduženim za održavanje StuDOM infrastrukture, vršilo konstantnu izobrazbu djelatnika Studentskih centara, te niz drugih operativnih poslova koji su se obavljali u svakoj pojedinoj fazi.

Završetkom Faze D projekta tijekom 2006. godine, studentskoj populaciji od 10000 studenata omogućen je pristup Internetu iz njihovih studentskih soba u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

Projekt StuDOM odvijao se kroz četiri faze a detaljan opis faza, njihovo trajanje te popis obavljenih aktivnosti možete pogledati klikom na sljedeće linkove:

 • FAZA A, trajanje kolovoz 2003. - prosinac 2003.
 • FAZA B, trajanje ožujak 2004. - siječanj 2005.
 • FAZA C, trajanje ožujak 2005. - ožujak 2006.
 • FAZA D, trajanje ožujak 2006. - ožujak 2007.


FAZA A

Tijekom kolovoza 2003. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) i Sveučilišni računski centar (Srce) pokrenuli su prvi fazu projekta Ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM Faza A.

Cilj faze A projekta je bio omogućiti studentima u Osijeku i Zagrebu pristup Internetu iz studentskih soba.

Srce je kao koordinator projekta StuDOM Faza A sudjelovalo u:

 • projektiranju i implementaciji aktivnog dijela LAN sustava
 • projektiranju i implementaciji AA sustava
 • osposobljavanju stručnih službi studentskih centara za poslove održavanja uspostavljene računalno-komunikacijske infrastrukture
 • koordinaciji poslova projektiranja, javnih nadmetanja i izvedbi lokalnih računalnih mreža.

U ovoj fazi projekta MZOŠ je osigurao financijska sredstva za sljedeće aktivnosti na umrežavanju studentskih domova:

Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu (1349 ležaja):

 • SC Zagreb, Studentski dom 'Stjepan Radić' umreženo 811 mjesta (paviljoni 6. i 7.), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu
 • SC Zagreb, Studentski dom 'Cvjetno naselje' umreženo 382 mjesta (paviljoni 6. i 7.), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu
 • SC Zagreb, Studentski dom 'Lašćina umreženo 156 mjesta (paviljoni 1. i 2.), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

Studentski centar u Osijeku, Sveučilište u Osijeku (256 ležaja):

 • SC Osijek, Studentski dom, umreženo 256 mjesto, nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

UKUPNO: 1605 umreženih ležaja

Završetkom prve faze ovog projekta, u prosincu 2003. godine više od 1600 studenata koji žive u studentskim domovima u Osijeku i Zagrebu dobili su mogućnost pristupa Internetu iz svojih studentskih soba.


FAZA B

Dana 24. ožujka 2004. MZOŠ i Srce potpisali su ugovor o drugoj fazi projekta Ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM Faza B.

Srce je kao koordinator projekta StuDOM Faza B sudjelovalo u:

 • projektiranju i implementaciji aktivnog dijela LAN sustava
 • projektiranju i implementaciji AA sustava
 • osposobljavanju stručnih službi studentskih centara za poslove održavanja uspostavljene računalno-komunikacijske infrastrukture
 • pružanju pomoći pri izradi procedura i rada mrežnog operativnog centra SC-a
 • davanju podrške od strane Službe pomoći (helpdeska) u Srcu uspostavljenim operativnim centrima u SC-ima te
 • koordinaciji poslova projektiranja, javnih nadmetanja i izvedbi lokalnih računalnih mreža.

U ovoj fazi projekta osigurana su financijska sredstva za slijedeće aktivnosti na umrežavanju studentskih domova:

Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu (1921 ležaja):

 • SD Stjepan Radić, Umrežavanje Paviljona 5 (426 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme
 • SD Cvjetno naselje, Umrežavanje Paviljona 5 i 9 (214 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme
 • SD Laščina, Umrežavanje Paviljona 3 (44 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme
 • SD Ante Starčević, Završetak umrežavanja svih paviljona (1237 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

Studentski centar u Splitu, Sveučilište u Splitu (754 ležaja):

 • SD Spinut, Umrežavanje svih paviljona
 •  SD Bruno Bušić, Umrežavanje svih paviljona
 • Međusobno povezivanje SD Spinut i SD Bruno Bušić, nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

Studentski centar u Rijeci, Sveučilište u Rijeci (677ležaja):

 • SD Ivan Goran Kovačić, Umrežavanje svih 5 paviljona, nabavka i instalacija aktivne opreme i spajanje, te spajanje veze na CARNet mrežu

UKUPNO: 3352 umreženih ležaja

Do 31. siječnja 2005. završeni su radovi strukturnog kabliranja svih predviđenih lokacija SC Zagreb, SC Rijeka i SC Split kao i instalacija aktivne računalno-komunikacijske opreme te puštanje u rad lokalnih mreža.

Uslijed kašnjenja radova na obnovi Studentskog doma SC Varaždin, umrežavanje studentskih soba se obavilo tijekom 2005. godine.


FAZA C

Dana 14. ožujka 2005. MZOŠ i Srce potpisali su ugovor o trećoj fazi projekta Ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM Faza C.

Srce je kao koordinator projekta StuDOM Faza C sudjelovalo u:

 • projektiranje i implementacija aktivnog dijela LAN sustava
 • projektiranje i implementacija AAI sustava (koji bi se u potpunosti oslanjao na rezultate i preporuke projekta AAI@EduHr
 • nastavak osposobljavanja stručnih službi studentskih centara za poslove održavanja uspostavljene računalno-komunikacijske infrastrukture
 • pružanje pomoći pri izradi procedura i rada mrežnog operativnog centra SC-a
 • davanje podrške od strane Službe pomoći (helpdeska) u Srcu uspostavljenim operativnim centrima u SC-ima te
 • koordinacija poslova projektiranja, javnih nadmetanja i izvedbi lokalnih računalnih mreža.

Promjene u odnosu na plan umrežavanja Studenskih domova u Fazi C:

Uslijed neriješenih pravno-imovinskih odnosa na relaciji SC Zagreb Matica Hrvatska, nije došlo do realizacije umrežavanja Studentskog doma I. Meštrović, već se izvršilo umrežavanje dodatna 3 paviljona (5, 7 i 9) SD Laščina. U sklopu ove faze projekta izvršeno je i aktiviranje StuDOM mreže SC Varaždin s kapacitetom od 211 ležajeva.

U dogovoru s MZOŠ u ovoj fazi osigurana su financijska sredstva dostatna za umrežavanje sljedećih studentskih domova odnosno dijelova studentskih domova (paviljoni):

Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu (2132 ležaja):

 • SD Stjepan Radić - paviljoni 3. 8. i 9. (1158 ležaja)
 • SD Cvjetno naselje - paviljoni 1. 2. i 3. (717 ležaja)
 • SD Laščina - paviljoni 4. 5. 6. 7. 8. 9. i Upravna zgrada (257 ležaja)

Studentski centar Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (211 ležaja):

 • SC Varaždin, SD Varaždin (211 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

Studentski centar u Osijeku, Sveučilište u Osijeku (474 ležaja):

 • SC Osijek, Novi SD (474 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

Studentski centar u Zadru, Sveučilište u Zadru (209 ležaja):

 • SC Zadar, SD Zadar (209 ležaja), nabavka i instalacija aktivne opreme, te spajanje veze na CARNet mrežu

UKUPNO: 3026 umreženih ležaja


FAZA D

Dana 24. veljače 2006. MZOŠ i Srce potpisali su ugovor o četvrtoj fazi projekta Ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM Faza D.

Srce je kao koordinator projekta StuDOM Faza D sudjelovalo u:

 • projektiranje i implementacija aktivnog dijela LAN sustava
 • projektiranje i implementacija AAI sustava (koji bi se u potpunosti oslanjao na rezultate i preporuke projekta AAI@EduHr
 • nastavak osposobljavanja stručnih službi studentskih centara za poslove održavanja uspostavljene računalno-komunikacijske infrastrukture
 • pružanje pomoći pri izradi procedura i rada mrežnog operativnog centra SC-a
 • davanje podrške od strane Službe pomoći (helpdeska) u Srcu uspostavljenim operativnim centrima u SC-ima te
 • koordinacija poslova projektiranja, javnih nadmetanja i izvedbi lokalnih računalnih mreža.

U dogovoru s MZOŠ u ovoj fazi su predviđena financijska sredstva dostatna za umrežavanje sljedećih studentskih domova odnosno dijelova studentskih domova (paviljoni):

Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu (1621 ležaja):

 • SC Zagreb, SD Stjepan Radić - paviljoni 1. 2. i 4. (1168 ležaja)
 • SC Zagreb, SD Cvjetno naselje - paviljoni 4. i 8. (426 ležaja)
 • SC Zagreb, SD Laščina - paviljon 10. (27 ležaja)

Studentski centar Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (73 ležaja):

 • SC Varaždin, SD Varaždin - potkrovlje (73 ležaja)

UKUPNO: 1694 umreženih ležaja


SVEUKUPNO je u sklopu projekta Ustroj lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM umreženo 9677 ležaja.

 

 

Vijesti

Korisni linkovi