StuDOM danas

Završetkom projekta StuDOM odnosnog njegovih četiriju faza uspostavljena je infrastruktura u 6 gradova i 11 studentskih domova koja poslužuje oko 10000 studenata te uključuje veliku količinu aktivne računalne i mrežne opreme. Sva navedena oprema u vlasništvu je pojedinog Studentskog centra te su samim time brigu o funkcionalnosti domske infrastrukture preuzeli nadležni SC-ovi.

Za vrijeme trajanja projekta StuDOM ukupno je umreženo 9677 ležaja što danas, prikazano u postocima između svi studentskih centara u RH izgleda ovako:

 

Slika 1. Pokazatelj udjela u ukupnoj umreženosti

Kako se radi o infrastrukturi od iznimnog značaja, te potrebi za daljnjim razvojem usluga uspostavljenih projektom StuDOM, Sveučilišni računski centar (Srce) preložio je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), tijekom 2007. godine, sklapanje ugovora o uspostavi Centra potpore StuDOM. Pokretanjem Centra potpore StuDOM raspodijeljeni su poslovi između Studentskih centara i Srca, te su stvoreni preduvjeti za daljnje pružanje stručne podrške pojedincima i službama zaduženim za održavanje uspostavljene StuDOM infrastrukture (nadogradnju i održavanje mrežne opreme, Linux poslužitelja, AA sustava, izobrazbu djelatnika studentskih centara...).

Poslove koje Srce trenutno obavlja u sklopu Centra potpore StuDOM mogu se podijeliti u nekoliko grupa:

 • Sistemsko i aplikacijsko održavanje centralnih AA StuDOM poslužitelja smještenih na lokaciji Srca;
 • Pripremanje i distribuiranje programskih paketa za StuDOM poslužitelje smještenih u studentskim domovima;
 • Daljnji razvoj i održavanje središnjeg i lokalnih nadzora StuDOM infrastrukture (mrežni, serverski i AA sustavi);
 • Helpdesk služba za održavatelje StuDOM infrastrukture (mrežni, poslužiteljski i AA zahtjevi, rješavani i praćeni putem TT (trouble ticketing) sustava);
 • Izobrazba djelatnika SC-ova;
 • Savjetodavno-konzultantski poslovi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u sklopu realizacije budućih smještajnih kapaciteta Studentskih centara u RH;
 • Razvoj, predlaganje i implementacija novih tehnologija u StuDOM infrastrukturu;
 • Revizija, predlaganje te zamjena opreme (poslužitelji, preklopnici, UPS-ovi) instalirane u prvim fazama projekta StuDOM;
 • Izrada uputa i potrebne programske podrške za pristup domskoj mreži za krajnje korisnike;
 • Osvježavanje internetskih stranica StuDOM infrastrukture.

Poslovi pojedinog Studentskog centra u uključuju:

 • Održavanje i brigu o uspostavljenoj pasivnoj mrežnoj infrastrukturi (kabelska infrastruktura);
 • Održavanje i brigu o uspostavljenoj aktivnoj mrežnoj opremi;
 • Sistemsko održavanje lokalnih StuDOM poslužitelja;
 • Podršku krajnjim korisnicima (studenti).

Iz gore navedenog popisa poslova vidljivo je da je zbog količine poslova potrebna njihova raspodjela između službi Studenskih centara i Srca kako bi se postigla visoka dostupnost usluge.

StuDOM infrastruktura danas predstavlja vrlo važnu komponentu u cjelokupnoj ponudi usluga prilikom smještaja studenata u studentskim domovima i procesu njihovog studiranja. Zbog te činjenice domska mrežna infrastruktura ima visoki prioritet, te se teži njenoj konstantnoj dostupnosti.

 

Vijesti

Korisni linkovi